Virsihuoneen-esittely-video

Video

Virsihuoneen synty-video

Video

LANKARIN VIRSIHUONE

Herätysliikkeen oma virsikirja Siionin virret on ollut ahkerassa käytössä niin yhteisissä hartaustilaisuuksissa, seuroissa kuin kodeissa perheen kokoontuessa yhteen veisaamaan vaikkapa iltavirttä päivän töiden päätteeksi. Virsi on saattanut soida myös navetassa, pellolla tai kotilieden äärellä aivan arkisten töiden lomassa.

Siionin virret ovatkin luonteeltaan rukousta, joka on tuonut rauhoittumisen ja levon keskelle kiireistä ja vaativaa arkea.

Lankarin virsihuone esittelee erityisesti nurmolaista virsiperinnettä ja tunnettuja nurmolaisia esiveisaajia. Esiveisaajat ovat olleet usein itseoppineita, musikaalisesti taitavia kansanaisia ja miehiä, jotka seuroissa toimivat virren aloittajina. Seuroissa hyvin valittu virsi täydensi ja joskus haastoikin” edeltäneen seurapuheen ajatuksia.

Huoneessa ovat muun muassa Wilhelmi Malmivaaran ja Jaakko Haavion uudistamien Siionin virsien kokoelmat sekä uusimmat Siionin virret vuodelta 2016, joissa muokkaajia ja uudistajia on suuri joukko. Kustaa Penttilän ja Martti Hemmingin sävelmissä ja Jouko Ikolan sanoituksissa näkyy uusimassakin kokoelmassa nurmolainen kädenjälki. Kuorojen kuvat kertovat edelleen voimissaan olevasta musiikkiperinteestä, jonka yksi kaunis näyte on rovasti Paavo Salon kirjoittama ja Martti Hemmingin säveltämä Ristikirkko-kantaatti.

Uskonpuhdistaja Martti Luther ylisti aikanaan musikkia ja virrenveisuuta Jumalan suurina luomislahjoina. Hänen mukaansa vain musiikki kykenee saamaan aikaan rauhaa ja iloista mieltä, niin että paholainen, kaiken murehtimisen ja levottomuuden isä, pakenee musiikin ääntä miltei yhtä kiireesti kuin teologian sanaa.

Tänä päivänä musiikkia kuunnellaan usein muista eristettynä korvalappujen suojissa. Yhteinen virrenveisuu kutsuu toisenlaiseen tapaan ammentaa musiikin voimasta. Yhdessä veisattu virsi kuljettaa joukossa mukana myös itsensä epävarmaksi tuntevaa veisaajaa.

Jouko Ikola

Virsihuoneen suunnittelu ja toteutus: Martti Hemminki ja Jussi Yli-Penttilä

Puutyöt: Mika Rintala ja Jussi Yli-Penttilä

Virsihuoneen uudistaminen 2020: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun opiskelijat ja
opettajat Pyry Antola sekä Ari Autio

Virsihuoneen uudistamisprojektin ohjausryhmä 2020: Pyry Antola, Ari Autio, Antti Maunumaa, Jaakko Rasku ja Karoliina Virkamäki

Uudistusprojektin tilaaja ja rahoittaja: Lankarisäätiö